8 Ιουν 2016

Παραγωγή ρεύματος από τα κύματα (video)




ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ WAVE STAR

Είναι μια κατασκευή που σχεδιάστηκε ώστε να μετατρέπει την κινητική ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας σε ηλεκτρισμό.

Προέρχεται από τη Δανία και είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα μηχανής κινητικής ενέργειας που αποτελείται από πλωτήρες.
Οι πλωτήρες κινούνται πάνω - κάτω λόγω του κυματισμού της θάλασσας.

Η κίνηση αυτή μεταφέρεται μέσω ενός υδραυλικού συστήματος και ενεργοποιεί την γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αυτή την διαδικασία είναι συνεχής. 
Σε περίπτωση σφοδρής καταιγίδας οι πλωτήρες τοποθετούνται σε ασφαλή θέση.

Μια πλήρη συσκευή αποτελείται από 20 πλωτήρες διαμέτρου 10 μέτρων ο καθ' ένας.
Κάθε σταθμός μπορεί να παράγει 6MV ηλεκτρικής ενέργειας, αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες σε ενέργεια 4.000 σπιτιών.

Έχει υπολογιστεί ότι, εάν ήταν δυνατόν να πάρουμε μόλις το 0,1% από την ωκεάνια κινητική ενέργεια που μεταφέρουν τα κύματα, θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε 5 φορές την παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας !