29 Μαΐ 2016

Αλλαγή επιτελάρχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Αποχώρησε ο μέχρι πρότινος Γενικός Δντης του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, Αυστριακός Αντιστράτηγος Wolfgang Wosolsobe, που παρέδωσε τα καθήκοντα του στο νέο Γενικό Δντή Φιλανδό Αντγο Esa Pulkinnen.


Ο Έλληνας Αρχηγός του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρώπης Μιχάλης Κωσταράκος, αποχαιρετώντας τον σε τιμητική εκδήλωση δήλωσε ότι, ο αποχωρώντας υπήρξε ένας εξαιρετικός επιτελάρχης που εξετέλεσε τα καθήκοντα του κατά άριστο τρόπο και προήγαγε την πολιτική και τους στόχους της ΚΠΑΑ (Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας) σε σημαντικό βαθμό
.