5 Απρ 2016

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Oil Council)


Ο νέος πρόεδρος του IOC Τυνήσιος Abdellatif Ghedira,
σε εκστρατεία προώθησης του Τυνησιακού ελαιολάδου
στην Ιαπωνία, παλαιότερα.

ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (3η ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΧΩΡΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΕΛΑΒΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ο ΤΥΝΗΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ !

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου ιδρύθηκε το 1959 με έδρα τη Μαδρίτη και είναι το μοναδικό όργανο σε παγκόσμιο επίπεδο στο οποίο εκπροσωπούνται οι ελαιοπαραγωγές χώρες τόσο για το ελαιόλαδο όσο και για τις επιτραπέζιες ελιές.

Οι κύριες δραστηριότητες του συμβουλίου μεταξύ άλλων είναι να ενθαρρύνει :
- Την τεχνική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο σε έργα έρευνας, ανάπτυξης, κατάρτισης και μεταφοράς τεχνολογίας.
- Την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελαιοκαλλιέργειας και της βιομηχανίας ελαιοκομικών.

Να προωθεί την κατανάλωση του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως μέσω καινοτόμων εκστρατειών και σχεδίων δράσης.

Να παρέχει ακριβείς πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ελιά και την αγορά του λαδιού.

Το συμβούλιο ενεργοποιεί κυβερνητικούς παράγοντες και εμπειρογνώμονες για αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και σχεδιασμού προτεραιοτήτων για τα προϊόντα της ελιάς.

Επίσης συνεργάζεται στενά με τον ιδιωτικό τομέα.

Μέλη της είναι οι σημαντικότερες ελαιοπαραγωγές χώρες εξαγωγείς των προϊόντων της ελιάς, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην Μεσόγειο.

Κύριο μέλημα του οργανισμού είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως.
Προσπαθεί να μετατρέψει αυτήν τη δέσμευση σε απτές εξελίξεις για τις χώρες μέλη της και το πιο σημαντικό, για τους απλούς ανθρώπους που κερδίζουν τα προς το ζην από την παραγωγή της ελιάς.

List of IOC Members and date of membership.
Last update: December 2015
Albania
13.02.2009
Algeria
29.06.1963
Argentina
08.05.2009

Egypt
21.05.1964
Iran
06.01.2004
Iraq
26.03.2008
Israel
Founding Member since 10.09.1958
Jordan
02.12.2002
Lebanon
10.11.1973
Libya
Founding Member on 14.02.1956; rejoined 28.01.2003
Montenegro
13.11.2007
Morocco
Founding Member since 11.08.1958
Tunisia
Founding Member since 14.02.1956
Turkey
21.02.2010
Uruguay
30.07.2013