1 Οκτ 2015

Απολογισμός Φεστιβάλ Ματάλων 2015
Όπως ενημερωθήκαμε από την Μονομετοχική Εταιρία Ματάλων του Δήμου Φαιστού, έχει ολοκληρωθεί ο απολογισμός του φετινού φεστιβάλ (19 - 21 Ιουνίου), με όλα τα ποσά εσόδων και εξόδων αναλυτικά.


Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τη λίστα των ποσών με τη μόνη επιφύλαξη να υπάρχουν ορισμένα ακόμη μικροέξοδα όπως π.χ οι αμοιβές των τεχνιτών.


Τα ποσά των εξόδων έχουν σχεδόν εξοφληθεί όλα πλην των περιπτώσεων που δεν έχουν προσκομιστεί ακόμα τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - αποδείξεις εξόφλησης.

Επίσης στα ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.