31 Ιουλ 2017

Αχ, καημένε πάρεδρε . . .
Η κυρίαρχη αντίληψη για όποιον έχει "εξουσία" είναι ότι τη διαχειρίζεται ως εκπρόσωπος των πολλών, για το δημόσιο συμφέρον, με δικαιοσύνη και σεμνότητα, και βεβαίως είναι προσωρινός στη θέση του


Την αντίληψη αυτή ουδέποτε πρέπει να ξεχνούν όσοι "ανακατεύονται" με τα κοινά αν θέλουν να πατούν στη γη, και να μην πέφτουν τελικά με πάταγο.

Όσοι την ξέχασαν, είδαμε τι αποτελέσματα είχαν κατά καιρούς. Νομίζοντας ότι είναι μόνιμοι (και ιδιοκτήτες) έκλαψαν με πικρό δάκρυ στο τέλος.

Από τα υψηλά αξιώματα μέχρι κάποιους στις τοπικές κοινότητες, έχουν δει εαυτούς μικρούς αυτοκράτορες και μικρές αυτοκράτειρες ... 

Κάποιοι ίσως θεωρούν ότι είναι νέοι αφέντες, που μπορούν να αποφασίζουν κατά το δοκούν και να κάνουν τη δική τους πολιτική . . .