1 Αυγ 2017

Αρχίζουν τα πρόστιμα σε αγρότες για άρδευση χωρίς άδεια
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

Με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο κινδυνεύουν όσοι αγρότες κάνουν χρήση ύδατος για άρδευση από γεωτρήσεις και πηγάδια, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος

Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ.146896/17-10-2014/Β’2878) ΚΥΑ, απαγορεύεται η χρήση ύδατος από ρέματα, ποτάμια, γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση (αγροτική, ύδρευση, βιομηχανική κ.λ.π.), χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης ύδατος.

Στους παραβάτες προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 3.000 έως 5.000 ευρώ.