16 Νοε 2011

Ραφιναρισμένα έλαια - Πυρηνέλαιο

Πυρηνέλαιο, ονομάζεται το προϊόν που λαμβάνεται από το υπόλειμμα του κυρίως ελαιόλαδου μετά από επεξεργασία του πυρήνα του ελαιόκαρπου.

Δεδομένου ότι ο πυρήνας της ελιάς περιέχει μίγμα πυρηνελαίου (~5%), πυρηνοξύλου (~45%) και νερού (~50%), το πρώτο στάδιο παραγωγής είναι η ξήρανση σε κυλινδρικά ξηραντήρια με σκοπό την αφαίρεση της μεγαλύτερης ποσότητας του περιεχόμενου νερού.

Το πυρηνέλαιο απομακρύνεται στο δεύτερο στάδιο με εκχύλιση με εξάνιο, διθειάνθρακα ή τριχλωροαιθυλένιο και στη συνέχεια με απόσταξη του μίγματος, από όπου λαμβάνεται το πυρηνέλαιο.

Το πυρηνέλαιο έχει σκούρο πράσινο ή καστανό χρώμα και χρησιμοποιείται κυρίως στη σαπωνοποιία, καθώς και για βρώση μετά από ειδική κατεργασία (ραφινάρισμα).

Τα στάδια του ραφιναρίσματος είναι:
  • Απορητίνωση
  • Εξουδετέρωση
  • Αποχρωματισμός
  • Απόσμηση
  • Απομαργαρίνωση
Τα ελαιόλαδα που έχουν ραφιναριστεί έχουν ανοικτό κίτρινο χρώμα και δεν είναι πολύ ιξώδη. Δεν έχουν γεύση ή οσμή που να θυμίζει τον ελαιόκαρπο από τον οποίο προήλθαν και έχουν πολύ χαμηλή οξύτητα. 
Αυτά λοιπόν τα ελαιόλαδα εμπλουτίζονται με εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα με αναλογία περίπου 4:1 (4 μέρη ραφιναρισμένο με ένα μέρος εξαιρετικό παρθένο) και είναι γνωστά στο εμπόριο με την ονομασία “Ελαιόλαδο” ή παλιότερα “Γνήσιο Ελαιόλαδο”.

Το πυρηνόξυλο είναι ένα παραπροϊόν κατά την παραλαβή του ελαιολάδου από τον καρπό και είναι ένα μείγμα από το φλοιό του καρπού, τη σάρκα του καρπού στην οποία έχει μείνει λίγη ποσότητα λαδιού και τα κομμάτια του πυρήνα της ελιάς μαζί με νερό.

Τα στάδια για να παραλάβουμε το πυρηνέλαιο από το πυρηνόξυλο είναι:

  • Ξήρανση
  • Εκχύλιση με κατάλληλο διαλύτη
  • διαχωρισμός του λαδιού και ανάκτηση του διαλύτη
Το πυρηνέλαιο που προκύπτει όπως και το λαμπάντε δεν είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση και υφίσταται ραφινάρισμα όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

Από όσα λοιπόν εκτέθηκαν προκύπτει ότι:
Το παρθένο ελαιόλαδο είναι ο φυσικός χυμός της ελιάς αφού προκύπτει με τη μηχανική πίεση του καρπού της ελιάς όπως συμβαίνει και με όλους τους φυσικούς χυμούς φρούτων.
Έτσι διατηρεί όλα τα θρεπτικά, γευστικά, αρωματικά συστατικά που περιέχονται στον ελαιόκαρπο.

Τα ραφιναρισμένα λάδια και πυρηνέλαια είναι επεξεργασμένα προϊόντα σε υψηλές θερμοκρασίες και με χημικές ουσίες. Έτσι είναι μικρής θρεπτικής αξίας και δεν συμβάλλουν στην καλή υγεία του ατόμου που τα καταναλώνει.