3 Απρ 2017

Η Γερμανία οφείλει το οικονομικό θαύμα στο κούρεμα χρέους το 1953
ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΠΟΙΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  . . !

Με την Συμφωνία του Λονδίνου, το 1953, διαγράφηκαν τα χρέη της Γερμανίας !

Οι Ιστορικοί της οικονομίας είναι πεπεισμένοι ότι το κούρεμα χρέους της μεταπολεμικής Γερμανίας, συνέβαλε αποφασιστικά στο να ξεπεράσει η οικονομικά τότε γονατισμένη χώρα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παρά το ότι επωφελήθηκαν περισσότερο από το σχέδιο Μάρσαλ, όπως τονίζει βρετανοαμερικανική ερευνητική ομάδα.

Σε σχετικό άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, που παραπέμπει σε διαπιστώσεις του ΄Αλμπρεχτ Ρίτσι από το London School of Economics, σημειώνεται ότι η Γερμανία οφείλει στο δραστικό κούρεμα χρέους , το οικονομικό θαύμα, το σταθερό μάρκο και την ευνοϊκή θέση των δημοσιονομικών της.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η Συμφωνία του Λονδίνου επηρέασε τις δημόσιες δαπάνες και διαπίστωσε ότι με το κούρεμα του χρέους βελτιώθηκε η πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας. 
Η κυβέρνηση ήταν σε θέση να παίρνει νέα δάνεια με χαμηλά επιτόκια, ενώ από την έναρξη των διαπραγματεύσεων στα μέσα του 1951 μέχρι την κατάληξή τους τα επιτόκια κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας έπεσαν από 3 σε 1,8%. 
Από αυτήν τη μείωση επωφελήθηκαν επίσης και οι επιχειρήσεις μειώνοντας παράλληλα τα έξοδά τους σε ξένο νόμισμα.

Η εφημερίδα επίσης επισημαίνει:

«Αυτό που η Γερμανία έπραξε με επιτυχία, δηλαδή να χρησιμοποιήσει την αυξημένη πιστοληπτική αξιοπιστία της για να πάρει νέα δάνεια,

χρησιμοποιεί η ίδια σήμερα ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα εναντίον ενός κουρέματος του ελληνικού χρέους

επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι η Αθήνα θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα επωφελώς. 
Αλλά και τότε υπήρχαν επικριτές της συμφωνίας που εξέφραζαν τον φόβο ότι το κούρεμα χρέους θα οδηγούσε τη γερμανική κυβέρνηση σε ασταθή δημοσιονομική πολιτική».


πηγή: DW