29 Μαρ 2017

Σκάνδαλο με νοθευμένα παρθένα ελαιόλαδα στη Δανία
Οι Αρχές της Δανίας βρίσκονται μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα τροφίμων που αντιμετώπισε ποτέ η χώρα

Μέσω ιχνηλασιμότητας θα εκτεθούν εξαγωγικές εταιρείες και περιοχές παραγωγής !

Έλεγχος από την Κτηνιατρική υπηρεσία Τροφίμων της Δανίας σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ έβγαλε ακατάλληλες

για κατανάλωση τις 29 από τις 35 ετικέτες παρθένου ελαιολάδου με αποτέλεσμα να διαταχθούν περαιτέρω έλεγχοι για άμεση απόσυρση από κάθε σουπερμάρκετ της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν:

Από τις 35 ετικέτες μόνο οι 6 περιείχαν πραγματικό παρθένο ελαιόλαδο.

Από τις 6 αυτές ετικέτες στις 5 διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Οι 15 ετικέτες περιείχαν απλό ελαιόλαδο και όχι παρθένο.

Στις 12 ετικέτες το περιεχόμενο ήταν εντελώς ακατάλληλο για κατανάλωση έως και επικίνδυνο !


Το παραπάνω συμβάν θα αποτελέσει την αρχή περαιτέρω ελέγχων σε αλυσίδες σουπερμάρκετ, καταστήματα τροφίμων και delicatessen.
Οπωσδήποτε όμως στην πορεία των ερευνών και ακολουθώντας την ιχνηλασιμότητα του τροφίμου θα εκτεθεί σίγουρα η φήμη εταιρειών διακίνησης αλλά και περιοχών παραγωγής !

Παράλληλα, γίνονται αυστηρότερα τα κριτήρια των αγοραστών του είδους καθώς και των διανομέων και χονδρεμπόρων όλης της Σκανδιναβίας, με ανάλογες ανακοινώσεις των εκπροσώπων τους τις τελευταίες ημέρες.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως η απόσυρση αυτή των ακατάλληλων ετικετών αφήνει παράλληλα ένα μεγάλο κενό «στο ράφι» για την αγορά της Δανίας και της Σκανδιναβίας.