3 Ιαν 2017

Έρχονται έλεγχοι για τον κατσίγαρο σε ελαιουργεία
Σε Πολύ Σοβαρό φαίνεται να εξελίσσεται το θέμα που έχει προκύψει με τις δεξαμενές κατσιγάρου που λειτουργούν χωρίς άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες περιβαντολογικές προστασίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επισκεφθούν πολλές εγκαταστάσεις στις αρχές του έτους. Όπου έχουν γίνει συστάσεις θα περάσουν στο στάδιο επιβολής διοικητικών ενεργειών με την επιβολή προστίμων.

Ο κατσίγαρος είναι ένα ελαιουργικό απόβλητο που εμπεριέχει φαινόλες, μέταλλα και οργανικά οξέα σε μεγάλες ποσότητες. Διαθέτει υψηλό ρυπαντικό οργανικό φορτίο (45-50 φορές μεγαλύτερο απ’ ότι αυτό των αστικών αποβλήτων) και φυτοτοξικές ιδιότητες προκαλώντας βλάβη στο οικοσύστημα, μέχρι και θάνατο φυτών, μικροοργανισμών, εντόμων και ευαίσθητων υδρόβιων ζώων.

Συχνά ο κατσίγαρος καταλήγει σε κοίτες ποταμών, σε λίμνες και σε θαλάσσια ύδατα, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους λουόμενους, τους αλιείς αλλά και τους θαλάσσιους οργανισμούς που κινδυνεύουν από ασφυξία.