11 Δεκ 2016

Ποινικός Κώδικας «Διατάραξη οικιακής ειρήνης»
Διατάραξη οικιακής ειρήνης, ένα διαρκές έγκλημα


1. Όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.


2. Οι πιο πάνω πράξεις ή οι πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και οι πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής.