22 Δεκ 2016

4.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ !!!
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ίδιας της ΔΕΗ με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2016 το κόστος μισθοδοσίας έχει όπως παρακάτω (αυτολεξεί) :

Δαπάνες Μισθοδοσίας

«Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού μειώθηκε κατά € 4,3 εκατ., από € 483 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2015 σε € 478,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016.

Ειδικότερα, η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε οριακά κατά € 1,3 εκατ. σε € 458,3 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016. 
Το μισθοδοτούμενο τακτικό προσωπικό αυξήθηκε κατά 284 εργαζόμενους, σε 18.742 την 30.6.2016 από 18.458 την 30.6.2015, ως αποτέλεσμα της έναρξης υλοποίησης των άκρως απαραίτητων προσλήψεων που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών.»

Δηλαδή με απλά μαθηματικά, ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ το μέσο ετήσιο εισόδημα εργαζομένου στη ΔΕΗ ανέρχεται στις 49.000 ευρώ !!!!, δηλαδή το μήνα εισπράττουν κοντά στα 4.000 έκαστος !!! 

ΕΙΔΕΣ . . ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΗ . . . ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ . . .