29 Ιουν 2016

Παγκόσμια Διάσκεψη με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή
Στις 7 και 8 Ιουλίου 2016 επιστήμονες και εμπειρογνώμονες θα συναντηθούν στο Μιλάνο της Ιταλίας για την πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή

Το σημαντικό αυτό και πρωτοεμφανιζόμενο γεγονός διοργανώνεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία της Μεσογειακής Διατροφής (International Federation of Mediterranean Diet (IFMeD))Ο στόχος του διεθνούς συνεδρίου, σύμφωνα πάντα με την IFMeD, είναι να «αναζωογονηθεί η Μεσογειακή Διατροφή, από ένα υγιές διατροφικό πρότυπο σε ένα υγιεινό καθημερινό τρόπο ζωής, διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο.»

Ο Sandro Dernini, γενικός γραμματέας της IFMeD και εμπειρογνώμονας στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, εξηγεί γιατί είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας νέας μεσογειακής πυραμίδας τροφίμων: 

«Η έννοια της μεσογειακής διατροφής, έχει εξελιχθεί τα τελευταία 50 χρόνια από ένα υγιές διατροφικό πρότυπο σε ένα πρότυπο βιώσιμης διατροφής. 
Η καινοτόμος προσέγγιση της νέας πυραμίδας, αποσκοπεί στο να συνδέσουμε τη διάσταση της υγείας με τις κοινωνικοπολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της αειφορίας.»