19 Ιαν 2016

Ηλεκτρική ενέργεια από σωλήνες ύδρευσης και άρδευσης
Το Πόρτλαντ, στη βορειοδυτική ακτή των ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι μια από τις πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου.

Οι αρχές της πόλης συνεχίζουν την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα με την εγκατάσταση ενός συστήματος που εκμεταλλεύεται την ενέργεια από τη ροή του νερού στους αγωγούς ύδρευσης της πόλης.Το Πόρτλαντ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία αντικατάστασης μέρους του δικτύου ύδρευσης με αγωγούς της Lucid Energy. 

Οι αγωγοί αυτοί περιέχουν τέσσερις γεννήτριες διαμέτρου ενός μέτρου. Καθώς το νερό ρέει μέσα στους αγωγούς, οι γεννήτριες περιστρέφονται και τροφοδοτούν το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης με ηλεκτρική ενέργεια.

Η «έξυπνη» τεχνολογία της Lucid Energy θα παρακολουθεί επίσης την προμήθεια πόσιμου νερού στην πόλη και θα αξιολογεί την ποιότητά του.

Οι αγωγοί που θα παραγάγουν υδροηλεκτρική ενέργεια θα εγκατασταθούν σε τοποθεσίες με κλίση ώστε η βαρύτητα να δίνει ώθηση στο νερό που θα κινεί τις γεννήτριες.

Σε βάθος εικοσαετίας, οι αγωγοί θα παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων ή 1.100 Μεγαβατώρες ετησίως, ενέργεια ικανή να ηλεκτροδοτήσει 150 νοικοκυριά ετησίως.

Το νέο σύστημα παραγωγής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους παροχής πόσιμου νερού στους κατοίκους των πόλεων. 
Οι εταιρείες ύδρευσης έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιούν την ενέργεια για δικούς τους σκοπούς, ή αν θα την πωλούν ως επιπρόσθετη πηγή εσόδων.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές πράσινης ενέργειας, όπως η ηλιακή, ή η αιολική, το σύστημα στους αγωγούς μπορεί να παραγάγει ενέργεια σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, καθώς το νερό συνεχίζει να ρέει.

econews