18 Ιαν 2016

Νέο μισθολόγιο αιρετών (Διαβάστε και . . . κλάψτε !)
Σαν να μην έχουμε κρίση !

Τους νέους μισθούς των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζει με την εγκύκλιο του ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης.

Οι νέοι μισθοί οι οποίοι αποσυνδέονται από αυτούς των Γ. Γραμματέων των υπουργείων, βασίζονται στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου.

Με βάση την εγκύκλιο οι μισθοί σε ευρώ θα είναι οι εξής:Περιφερειάρχης : 4.275

Αντιπεριφερειάρχες:  3.206,25


Δήμαρχοι άνω των 100.000 κατοίκων: 4.275

Δήμαρχοι από 20.000 έως 100.000 κατοίκων:  3.420

Δήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων:  2.565


Αντιδήμαρχοι άνω των 100.000 κατοίκων: 2.137,50

Αντιδήμαρχοι από 20.000 έως 100.000 κατοίκων:  1.710

Αντιδήμαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων:  1.282,50


Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου: 1.125


Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων άνω των 100.00 κατοίκων: 900

Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων από 20.000 έως 100.000 κατοίκων: 720

Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων κάτω από 20.000 κατοίκους:  540