25 Φεβ 2015

Άρδευση ΤΟΕΒ. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση με ουσία !


Ο Κουτσουλίτης (παραπόταμος του Γεροπόταμου)
με νερό λόγο υπερχείλισης του φράγματος

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Με την λίμνη του φράγματος Φανερωμένης να είναι σε υπερχείλιση και να απορρέουν προς την θάλασσα αρκετοί τόνοι πολύτιμου αρδευτικού νερού την ώρα, δημιουργήθηκε μια ενδιαφέρουσα ιδέα - πρόταση από πολίτες

Με δεδομένο την διασύνδεση του φράγματος και τον εμπλουτισμό των δεξαμενών του ΤΟΕΒ Α΄Ζώνης Μεσσαράς με το πολύτιμο νερό του, προτείνουν λοιπόν στην διοίκηση του ΤΟΕΒ,
να μελετήσει την πιθανότητα να παρέχει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η υπερχείλιση δωρεάν ποσότητα νερού για άρδευση ανά ενεργό υδρόμετρο.

Σκοπός της ιδέας αυτής, εκτός της προφανούς καλής κίνησης προς τους αγρότες μέλη του ΤΟΕΒ, είναι να δοθούν κίνητρα ώστε το πολύτιμο νερό που "χάνεται" στη θάλασσα, να διατεθεί με "περισσότερη άνεση" από τους καταναλωτές στην άρδευση και στον εμπλουτισμό του εδάφους των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Εκτιμούμε ότι η ιδέα στην εφαρμογή της δεν είναι ανέφικτη, όπως και ότι δεν αποτελεί ιδιαίτερο κόστος για τον οργανισμό εγγείων βελτιώσεων της περιοχής, αντίθετα δείχνει ευελιξία από μέρους του και απόδειξη του ενδιαφέροντός του προς τα μέλη του.

Στην παρούσα χρονική περίοδο διαρρέουν ήδη προς τον κόλπο της Μεσσαράς χιλιάδες τόνοι νερού (όμβριων υδάτων κατά βάση) μέσω του Γεροπόταμου, οπότε μάλλον είναι υπερβολή να εμπλουτίζεται αυτή η διαρροή με το επιπλέον νερό του παραποτάμου Κουτσουλίτη, που προέρχεται από την υπερχείλιση του φράγματος, αφού μπορεί να διοχετευθεί προς την κατανάλωση και μέσω αυτής στον εμπλουτισμό του εδάφους.