1 Φεβ 2015

Πόσο μας κοστίζει ένας βουλευτής ανά έτος; (ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μην το διαβάσετε αν δεν είστε σε χαλαρή διάθεση!)
Πόσο μας κοστίζει ένας βουλευτής ανά έτος και ποιο θα ήταν το όφελος μια Βουλής με 200 βουλευτές;

Θα εκπλαγείτε από τις παροχές που τους προσφέρονται τις οποίες θα ζήλευαν έως και στελέχη πολυεθνικών

Πόσο μας στοιχίζουν λοιπόν σε μηνιαία βάση, ξεκινώντας αρχικά από τον μισθό τουςΑναφέρουμε ότι το άρθρο 63 του Συντάγματος είναι αυτό που προβλέπει την αποζημίωση των βουλευτών και μια σειρά ατελειών, για την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Μια λεπτομέρεια εδώ είναι ότι τα ποσά της αποζημίωσης, καθώς και της συγκοινωνιακής, ταχυδρομικής και τηλεφωνικής ατέλειας καθορίζονται με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Συνολικά το ποσό των 30.528.000 ευρώ θα διατεθεί για τις αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των βουλευτών.

Α
υτά διακρίνονται ως εξής:

Το ποσό των 20.541.000 ευρώ θα διατεθεί για τις αποζημιώσεις των βουλευτών, μισθολογικό κόστος δηλαδή, καθένας από τους οποίους θα εισπράττει μηνιαία το ποσό των 5.705 ευρώ (68.470 ευρώ ανά έτος).

Το επίδομα οργάνωσης γραφείου θα μας κοστίσει το ποσό των 6.411.000 ευρώ, δηλαδή σε 21.370 ευρώ άπαξ ετησίως για καθέναν (1.780 ευρώ ανά μήνα).

Η «οικογενειακή παροχή» των βουλευτών, ανέρχεται σε 180.000 ευρώ, δηλαδή σε 600 ευρώ άπαξ ετησίως για καθέναν ή αλλιώς 50 ευρώ τον μήνα.

Τα έξοδα κίνησης ανέρχονται σε 1.365.000 ευρώ και για τους 300 βουλευτές και για τον καθένα μηνιαία υπολογίζονται περίπου από 350 ευρώ ως 600. Αυτό χωρίζεται ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση των εκλογικών περιφερειών τους από την Αθήνα.

Η τηλεφωνική ατέλεια ανέρχεται μέχρι το ποσό των 7.400 ευρώ ετησίως (μηνιαίο ποσό: 616 ευρώ).

Η αποζημίωση που χορηγείται στα παρόντα μέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ανέρχεται σε 75 ευρώ, για κάθε πλήρη συνεδρίαση της επιτροπής, στην οποία είναι παρόντες, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. 

Ως Επιτροπές θεωρούνται και οι συνεδριάσεις των θερινών τμημάτων της Βουλής. 
Η αποζημίωση για κάθε μια από αυτές ανέρχεται επίσης σε 75 ευρώ. 
Τα θερινά τμήματα διαρκούν από τα μέσα Ιουλίου ως την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Περίπου δηλαδή η επιπλέον αποζημίωση κάθε βουλευτή που συμμετέχει σε ένα από τα θερινά τμήματα της Βουλής ανέρχεται 750 ευρώ.

Για τους βουλευτές της επαρχίας που στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας στην περιοχή του νομού Αττικής, προβλέπεται η καταβολή του ποσού 1.000 ευρώ κάθε μήνα για την κάλυψη των δαπανών διαμονής τους.

Δικαιούνται δυο μονά εισιτήρια την εβδομάδα για τη μετακίνηση από και προς τις περιφέρειές τους. 
Συνολικά δικαιούνται 104 μονά εισιτήρια ανά έτος, τα οποία κοστίζουν περίπου 1.000 ευρώ το μήνα (ετήσια περίπου 12.000 ευρώ)

Κάθε βουλευτής μπορεί να προσλαμβάνει μέχρι δυο επιστημονικούς συνεργάτες. Ο μηνιαίος μισθός τους ανέρχεται περίπου στα 1.600 ευρώ.

Τα βουλευτικά Ι.Χ. πληρώνονται από τη Βουλή σε εταιρία leasing. Οι βουλευτές Α΄, Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Υπολοίπου Αττικής δικαιούνται αυτοκίνητο ως 1399 κ.εκ. το οποίο θα κοστίζει μέχρι 750 ευρώ μηνιαία
Οι βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών δικαιούνται αυτοκίνητο ως 1.799 κ. εκ. το οποίο κοστίζει μέχρι 1.200 ευρώ μηνιαία.

Αθροίζοντας λοιπόν, το συνολικό ανώτερο κόστος για ένα βουλευτή ανέρχεται σε 15.051 ευρώ ανά μήνα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω ποσό:

Οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές, στα θερινά τμήματα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Βουλής καθώς και τα ποσά για πρόσωπα και μέσα που αφορούν την ασφάλεια τους (αστυνομική φύλαξη ή συνοδεία).

Εν κατακλείδι, σε ετήσια βάση ένας βουλευτής μας στοιχίζει 180.612 ευρώ.

Η σκέψη για μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200 θα είχε ως ετήσιο όφελος περίπου 18,06 εκατ. ευρώ!


πηγή:fimes.gr