21 Ιαν 2015

Το "κλειδί" της ρευστότητας των τραπεζών περνά στο χέρι της ΕΚΤ
ΣΕΝΑΡΙΟ "ΚΥΠΡΟΥ" ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

Έγκριση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες σε περιοδική βάση απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 Ανά πάσα στιγμή επιθυμούν εταίροι και δανειστές μπορούν να γυρίσουν "το κλειδί" στο off !


Δηλαδή κάθε εβδομάδα ή κάθε δεκαπενθήμερο η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει αιτήσεις και θα περιμένει έγκριση για τα ποσά που πρέπει να δοθούν για τη στήριξη των ελληνικών τραπεζών. 

Ουσιαστικά οι τράπεζες θα είναι απολύτως εξαρτημένες από τη ρευστότητα της ΕΚΤ καθώς το ΔΣ της ΕΚΤ θα μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη χρηματοδότηση αν κρίνει ότι παρακωλύει τους σκοπούς και τα καθήκοντα του ευρωσυστήματος.