21 Φεβ 2016

Ο εχθρός της χώρας είναι μάλλον εσωτερικός . . .
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΚΛΟΠΗΣ

Μια νοοτροπία που αφέθηκε να διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία από την πολιτική ελίτ.

Η ελίτ αυτή σε μια ώριμα οργανωμένη πολιτεία καθορίζει τις αρχές και τους όρους συμπεριφοράς των πολιτών.

Η ίδια όμως πολιτική ελίτ έχει και την ευθύνη καθοδήγησης της κοινωνίας, κατ' αρχήν με την νουθεσία του πολίτη μέσω του συστήματος εκπαίδευσης
δεύτερον με τον επηρεασμό που ασκούν πάνω του τα μέσα ενημέρωσης, αφού διαμορφώνουν ως ένα μεγάλο βαθμό και πιο άμεσα, την κοινωνική συμπεριφορά 
και τέλος με τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει.

Να λοιπόν που γεννάται η ευθύνη του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας.
Να γιατί κάποιοι επιμένουν να επικεντρώνουν στο κομβικό αυτό σημείο, όπου φαίνεται να επιχειρείται η σκόπιμη και έντεχνη διάχυση της ευθύνης (που έχουν συγκεκριμένοι κύκλοι) σε όλο το λαό.

Μια "διεφθαρμένη" όμως κοινωνία εξυπηρετεί πολλαπλά μια ακόμα πιο διεφθαρμένη πολιτική ηγετική ομάδα. 
Η διοίκηση είναι πιο εύκολη . . . η κομπίνα και η απάτη δεν εντοπίζεται και δεν ελέγχεται.

Αν δεν υπάρξει «κάθαρση» στην πηγή που δημιουργεί τη στρέβλωση είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει θεραπεία στο πρόβλημα.

Ο τρόπος της κάθαρσης είναι ένα άλλο μεγάλο και φυσικά πολύ λεπτό θέμα.

Αρχικά φαίνεται σ' αυτό να έχουν εμπλακεί και ευρωπαϊκοί θεσμοί με πολύ διακριτικότητα, αφού γίνεται φανερό πλέον ότι βρίσκονται αντιμέτωποι και οι ίδιοι με μια ιδιαίτερα περίεργη και πρωτόγνωρη κατάσταση για την ευρωπαϊκή νοοτροπία, με πολλές και βαθιές  "ρίζες".

Αυτό λοιπόν το καρκίνωμα της απάτης και της παραοικονομίας έχει επηρεάσει όλα τα βασικά όργανα της ελληνικής κοινωνίας . 
Δυστυχώς το αντιληφθήκαμε πλέον όλοι μας με σκληρό τρόπο.

Άφησαν εσκεμμένα την κατάσταση να γίνει ανεξέλεγκτη ή τους ξέφυγε από τα "χέρια".

Και στις δυο περιπτώσεις η ευθύνη είναι μεγάλη και βαραίνει συγκεκριμένες πλάτες.

Το καλό ίσως νέο, μέσα σε όλη αυτή την σκόπιμη ανευθυνότητα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, είναι ότι πλέον στην υπόθεση έχει εμπλακεί η ευρώπη, αφού αντιλήφθηκε - αργά όμως είναι η αλήθεια - την πραγματική κατάσταση σε μια ρημαγμένη οικονομικά και όχι ΜΟΝΟ χώρα.

Μ. Π.