3 Νοε 2015

Μπαίνει η βάση για βελτίωση του δημοσίου . . ; !
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης φιλοδοξεί το νέο σύστημα αξιολόγησης να διασφαλίζει «τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λογοδοσία».

Σε αυτό περιλαμβάνεται και η δημιουργία Εθνικού Μητρώου για τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης με υψηλά εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα, δημιουργώντας έτσι δεξαμενή από όπου θα προέρχονται οι επιτελείς του δημόσιου τομέα, γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι Νομικών Προσώπων.

Στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης βρίσκεται το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που καθορίζει μια νέου τύπου μοριοδότηση προσόντων για τις προαγωγές και την επιλογή προϊσταμένων.

Γνώσεις, δεξιότητες, προϋπηρεσία, προσόντα από την επαγγελματική εμπειρία, στοιχεία της προσωπικότητας, αποκτούν πλέον τον καθοριστικό ρόλο σταδιοδρομίας στο δημόσιο.

Ήδη έχουν καταγραφεί τα κριτήρια με τα οποία θα γίνονται οι προαγωγές για τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές, ενώ αναζητείται η «ισορροπία» στη συγκέντρωση μορίων για τα προσόντα των υπαλλήλων οι οποίοι διεκδικούν μια θέση ευθύνης.

Μεταθέσεις, εμπειρία εκτός Δημοσίου

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση προσωπικού στη δημόσια διοίκηση περιλαμβάνονται και κριτήρια για μεταθέσεις, με έμφαση επιτελικές θέσεις σε εξειδικευμένους τομείς υπουργείων ή εποπτευόμενων από αυτά υπηρεσιών. 

Ήδη το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο περνά τον τελικό έλεγχο από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή αλλά και από ειδικούς επιστήμονες για τη δημόσια διοίκηση.

Κρίσιμα προσόντα

Για την επιλογή θέσεων διευθυντών και γενικών διευθυντών και για τη βαθμολογική εξέλιξη σε υψηλό επίπεδο παραμένουν κρίσιμα προσόντα που θεωρούνται στη δημόσια διοίκηση απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. 
Έτσι, θα συνυπολογίζονται θετικές κρίσεις κατά την αξιολόγηση της πρότερης θητείας τους σχετικά με:
  • την επιστημονική και υπηρεσιακή κατάρτιση
  • τη διοικητική ικανότητα
  • τη γνώση του αντικειμένου τους
  • την ανάληψη πρωτοβουλιών
  • την αντιμετώπιση με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπηρεσιακών προβλημάτων
  • τον χαρακτήρα του υπαλλήλου αλλά και τη συμπεριφορά απέναντι σε πολίτες κατά την ώρα υπηρεσίας
Ωστόσο, επιδιώκεται να καθορισθεί τέτοιο πλαίσιο αξιολόγησης, που να προωθεί ένα «αντικειμενικό και διαφανή τρόπο» επιλογής προϊσταμένων.

Τουλάχιστον ένα πτυχίο

Τη θέση ευθύνης θα διεκδικεί κάτοχος με πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ και θα μοριοδοτείται επιπλέον, το μεταπτυχιακό δίπλωμα (π.χ. μέχρι δύο διπλώματα με συνάφεια επί του αντικειμένου της υπηρεσίας και μέχρι ένα δίπλωμα αν δεν έχει συνάφεια), διδακτορικό δίπλωμα (αυξημένη μοριοδότηση για κάθε δίπλωμα με συνάφεια αντικειμένου και μικρότερη με περιορισμούς π.χ. μέχρι ένα δίπλωμα εφόσον δεν είναι συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας).

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται ενισχυμένη μοριοδότηση για αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και η κλιμάκωση των μορίων θα καθορίζεται, ενδεχομένως, ανάλογα με τους βαθμούς αποφοίτησης ανά εκπαιδευτική σειρά.

Εξάλλου, θα μετράει υπέρ του υπαλλήλου εάν έχει δημοσιεύσεις σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία με αντικείμενο συναφές με εκείνο της υπηρεσίας.

Όχι στην «τιμητική αποστρατεία»

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα μπορεί να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος υπάλληλος ο οποίος βρίσκεται με το… ένα πόδι στην έξοδο συνταξιοδότησης. 
Δεν θα έχει δικαίωμα να λάβει θέση ευθύνης κάποιος που σε λιγότερο από δύο χρόνια θα μπορεί να βγει στη σύνταξη, με βάση το ότι θα έχει συμπληρώσει τον χρόνο που απαιτείται για να αποχωρήσει αυτοδικαίως λόγω συνταξιοδότησης. 
Άλλωστε η θέση προϊσταμένου θα έχει διάρκεια το μέγιστο 5 έτη.

Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει και «χρονικό φρένο» στη διεκδίκηση βαθμολογικής ανέλιξης, δηλαδή αν θα μπορεί κάποιος που απορρίπτεται να διεκδικεί και να ξαναδιεκδικεί μια θέση προϊσταμένου.

Αξίζει να σημειωθεί δεν θα μπορεί να διεκδικήσει περαιτέρω την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό ένας υπάλληλος που το αρμόδιο υπηρεσιακό Συμβούλιο τον έχει κρίνει, με αιτιολόγηση, τρεις φορές αρνητικά (δεν έχει τα προσόντα για να ασκήσει καθήκοντα του ανώτερου βαθμού). 
Στην περίπτωση αυτή θα παραμείνει στάσιμος βαθμολογικά έως ότου συνταξιοδοτηθεί.

Το βέβαιο είναι ότι έχει αποφασισθεί να αποσυνδεθεί το βαθμολόγιο από το μισθολόγιο και βρίσκεται σε τελική διαμόρφωση το πλαίσιο και ο αριθμός των κλιμακίων που θα ενταχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Κριτήρια μοριοδότησης δημοσίων υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης

* Συνέντευξη (με χρήση πρακτικών)

* Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, πέραν του βασικού

* Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα με προτεραιότητα σε εκείνα που έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της υπηρεσίας

* Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (κλίμακα μοριοδότησης ανάλογα με βαθμούς αποφοίτησης ανά εκπαιδευτική σειρά)

* Έτη προϋπηρεσίας σε δημόσια υπηρεσία

* Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης

* Προϋπηρεσία σε εξειδικευμένες θέσεις ανάλογα το αντικείμενο (π.χ. διευθύνσεις υπηρεσιών ή προϋπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς κ.ά.)

* Γνώση ξένων γλωσσών (άριστα, πολύ καλά, καλά)

* Επιμόρφωση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

* Μέσος όρος βαθμολογίας εκθέσεων αξιολόγησης για τα έτη προϋπηρεσίας

* Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά


πηγή:aftodioikisi.gr