11 Μαΐ 2015

Έφτασε το πρόστιμο των 7.000 € για τις παράνομες εργασίες στον Κομμό το 2012
Το Πρόστιμο που είχε επιβληθεί εξαιτίας των παράνομων χωματουργικών εργασιών, που είχε εκτελέσει ο Δήμος Φαιστού μέσω της Αναπτυξιακής εταιρείας την άνοιξη του 2012 στην παραλία του Κομμού, κοινοποιήθηκε στο ΔΣ της εταιρείας Ματάλων

Αφορά χωματουργικά έργα (σπάσιμο της πλάκας εντός της θάλασσας στον Κομμό!) σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί NATURA και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας.Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Αρμουτάκης, δεν υπάρχει καμία απόφαση από την προηγούμενη διοίκηση τόσο του δήμου όσο και της δημοτικής εταιρείας για την υλοποίηση των εργασιών αυτών, παρόλα αυτά η πληρωμή έγινε από την ΔΕΠΑΜ του δήμου.

Επισήμανε επίσης ότι μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν, η μηνιαία υποχρέωση από τις επιβαρύνσεις που άφησαν στην εταιρεία οι προηγούμενες διοικήσεις (παλιά δάνεια-καθυστερήσεις φόρων προηγούμενων χρήσεων-πρόστιμα), ανέρχεται περίπου στο ποσό των 10.000 €.

Η εταιρεία δηλαδή ξεκινά κάθε μήνα με χρέος 10.000€, πλέον των κανονικών λειτουργικών της εξόδων και της μισθοδοσίας.


Η παραλία του Κομμού
Μεταξύ άλλων το ΔΣ της 11ης Μαΐου, ενέκρινε την κάλυψη των παραλιών στα Μάταλα, στον Κομμό και στην Κόκκινη παραλία με ναυαγοσώστες, επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα προσφορά μεταξύ τριών εταιρειών. Ναυαγοσώστες θα υπάρχουν στις παραπάνω παραλίες από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Επίσης ενέκρινε τη πρόσληψη 13ων εποχιακών υπαλλήλων για την κάλυψη αναγκών της φετινής σεζόν.