10 Ιαν 2015

Η Ανάπτυξη και η πικρή Αλήθεια !


Εκτιμώμενη μείωση καμπύλης χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ,
σύμφωνα με την πρόταση του Bruegel


ΜΕ ΥΓΙΕΣ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ 70% ΤΟΥ ΑΕΠ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ EU) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2030 !

Το οικονομικό think tank των Βρυξελλών του ινστιτούτου Bruegel, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη του ελληνικού χρέους, προτείνει μέσα από επτά λύσεις την πλέον ανώδυνη για τους εμπλεκόμενους

Εκτιμά λοιπόν πως ο «απόλυτος συνδυασμός» για την δραστική μείωση του χρέους της Ελλάδας χωρίς να

θιγούν τα συμφέροντα των δανειστών είναι ο συνδυασμός της επέκτασης της διάρκειας των ελληνικών δανείων (διμερή δάνεια) και της επέκτασης διάρκειας των δανείων του EFSF. 


Επί του πρακτέου και σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου, μια περαιτέρω παράταση κατά 10 έτη της διάρκειας των διμερών δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα, θα μπορούσε να καθυστερήσει την ανάγκη να δανειστεί η χώρα από την αγορά για να αποπληρώσει τα δάνεια της διάσωσης. 

Έτσι, σύμφωνα με το Bruegel, «η πιθανότητα η Ελλάδα να πρέπει να δανειστεί για να πληρώσει ένα πολύ υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού στην αγορά κατά την περίοδο αυτή, θα μπορούσε να σώσει πολλές από τις πληρωμές τόκων».


πηγή:imerisia.gr