29 Οκτ 2015

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
Παράδοση - παραλαβή στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο τέως αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Μιχάλης Κωσταράκος, ανέλαβε στις 29 Οκτ 2015 την ηγεσία της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC).


Αντικαθιστά τον Γάλλο στρατηγό Πατρίκ ντε Ρουσιέ.


Ο στρατηγός Κωσταράκος είχε εκλεγεί στη θέση του προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής πριν από ένα χρόνο. Η θητεία του θα είναι τριετής.

Η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Ανώτατο Στρατιωτικό σώμα, το οποίο ιδρύθηκε με απόφαση του Συμβουλίου. 
Διευθύνει όλες τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δραστηριότητες και είναι συμβουλευτικό όργανο της ευρωπαϊκής ένωσης σε στρατιωτικά θέματα!