20 Ιουν 2015

Το ευρώ δεν ευνοεί αγρότες και τουρισμό




ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΑ

Με ένα ισχυρό νόμισμα όπως το ευρώ, δεν είναι πρακτικά εφικτό ένας πρωτογενής τομέας όπως ο αγροτικός και ο τουριστικός, να ανταγωνιστεί τους ίδιους τομείς γειτονικών χωρών, που είχαν την τύχη ή την προνόηση να αποφύγουν την χρήση ισχυρού νομίσματος στο δικό τους δημοσιονομικό και νομισματικό σύστημα


Είναι γνωστό ότι το 90% περίπου του παραγωγικού τομέα στην περιοχή της Μεσαράς αποτελείται από τουριστική και αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα προσανατολισμένη εξαγωγικά κατά το μεγαλύτερο μέρος της

Η περιοχή μας αλλά και ολόκληρη η χώρα, δεν διαθέτει βιομηχανική παραγωγή τεχνογνωσίας (όπως η γερμανία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες) που δεν την κατέχει ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει άλλη χώρα, έτσι ώστε να διατηρεί το μονοπώλιο.

Η δική μας η παραγωγική βάση είναι απλή γεωργική και τουριστική, όπως και πολλών άλλων χωρών, που είναι αδύνατον να τις ανταγωνιστούμε με ισχυρό νόμισμα !

Πρέπει λοιπόν δίχως άλλο, να αποφύγουμε την μέγγενη του ισχυρού νομίσματος, είτε εντός της ευρωπαϊκής ένωσης είτε εκτός. Τόσο απλά !

Αρκετά πια το πείραμα της χρήσης μας ως καταναλωτών προϊόντων των βορείων χωρών, που μας οδήγησε να γίνουμε υπόδουλοι στην ίδια μας τη χώρα και μας μετάτρεψε σε "ζόμπι" οικονομικού δανεισμού.